Rådgivning & Övriga tjänster

2 januari, 2019

Vi hjälper er på bästa sätt Vi fungerar som ekonomiska rådgivare genom att komma med idéer baserade på vår kunskap i olika ekonomiska frågor. Ni kan alltid höra av er till oss om det uppstår några problem, så hjälper vi er på bästa sätt. Övriga tjänster.

Redovisning

2 januari, 2019

Vi hjälper ditt bolag med ekonomiadministrationen Våra redovisningskonsulter hjälper ditt bolag med hela eller delar av ekonomiadministrationen i företaget. Genom våra tjänster får bolaget ut mer av redovisningen och kan använda den som ett styrmedel i verksamheten. Arbetet med redovisning.

Revision

2 januari, 2019

Vi genomför en oberoende revision Våra revisorer genomför en oberoende revision genom att granska och bedöma ditt företags årsredovisning, bokföring och förvaltning. Granskningen dokumenteras och resultatet rapporteras både till dig som företagsledare och i revisionsberättelsen som är en offentlig handling.