Rådgivning & Övriga tjänster

Vi hjälper er på bästa sätt

Vi fungerar som ekonomiska rådgivare genom att komma med idéer baserade på vår kunskap i olika ekonomiska frågor.
Ni kan alltid höra av er till oss om det uppstår några problem, så hjälper vi er på bästa sätt.

Övriga tjänster

Lagerbolag

Lagerbolag – ett enkelt sätt att starta bolag och få organisationsnumret samma dag.

Ett lagerbolag är ett registrerat aktiebolag som aldrig bedrivit någon verksamhet.
När du köper ett lagerbolag av oss upprättar vi samtliga handlingar som krävs för att få de nya uppgifterna registrerade hos Bolagsverket. Ägarna får en generalfullmakt så fort vi får tillbaka handlingarna tillsammans med likvidintyg från banken som visar att aktiekapitalet är insatt. Med generalfullmakten kan bolaget användas under handläggningstiden hos Bolagsverket.

Vi sköter all kontakt med Bolagsverket. Efter att bolaget registrerats upprättar vi en bolagspärm till bolaget med de dokument som ett nystartat bolag behöver. 

Kontaktperson: Karin Niklasson – karin@konrev.se

Likvidera bolag

Att likvidera ett aktiebolag är idag ett vanligt och bra sätt för aktieägarna att avsluta ett bolag. Aktiebolaget avslutas genom att bolagsstämman beslutar att bolaget skall träda i frivillig likvidation. Beslutet skall anmälas till Bolagsverket. En likvidation tar ca 6-8 månader att genomföra.

Följande ingår i en likvidation
Likvidator avvecklar bolagets tillgångar och skulder, kommunicerar med bolagets revisor och aktieägare. Likvidatorn upprättar de legala dokument som är nödvändiga för att besluta och avregistrera bolaget. Vidare upprättas en slutredovisning som granskas av bolagets valda revisor om bolaget har en registrerad revisor. Slutredovisning ersätter normalt årsredovisningen för det avslutande räkenskapsåret.

Kontaktperson: Åsa Bergström – asa@konrev.se