Kundinformation

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordning började gälla 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PUL).

Vi på Konrev, Konsultation & Revison AB anser det viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vi beskriver därför här hur vi behandlar våra kunders personuppgifter.

Bilagor till uppdragsbrev