Revision

Vi genomför en oberoende revision

Våra revisorer genomför en oberoende revision genom att granska och bedöma ditt företags årsredovisning, bokföring och förvaltning.
Granskningen dokumenteras och resultatet rapporteras både till dig som företagsledare och i revisionsberättelsen som är en offentlig handling som följer med bolagets årsredovisning.

Vår viktigaste funktion som revisorer är att ge trovärdighet åt företagets finansiella information. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är tillsammans beslutsunderlag för många av företagets intressenter. Intressenterna måste kunna lita på att informationen som lämnas i årsredovisningen stämmer.

Revisorn har lagstadgad tystnadsplikt. Det är oftast bara i revisionsberättelsen och vid bolagsstämman som revisorn får lämna ut information.

Behöver mitt bolag ha revisor?

De företag som omfattas är aktiebolag som överskrider två eller tre av följande värden två år i följd:

  • 3 anställda
  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning.


Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.
Aktiebolag som når upp till ovan krav på att ha revisor måste besluta om att en revisor ska revidera aktiebolaget.


De aktiebolag som alltid måste ha revisor oavsett storlek är:

  • publika aktiebolag
  • aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag som bedriver
  • bank- eller finansieringsrörelse
  • aktiebolag med en särskild begränsning av vinstutdelningen.

För företag som måste ha revisor ska det stå i bolagsordningen hur många revisorer som kan väljas.
Tiden för revisorns uppdrag är ett år. Den får vara längre men maximalt fyra år.

Kombiuppdrag

Då vi arbetar redovisningskonsulter och revisorer på samma bolag erbjuder vi våra kunder s.k. kombinerat uppdrag – det innebär att vi samordnar våra resurser och ger bolaget en effektiv och smidig helhetslösning. Bolaget får då två kontaktpersoner hos oss – en för revision och en för redovisning.
För oss är det viktigt med en oberoende revision och därför är inte revisorn engagerad i redovisningsuppdraget.

På Konrev Konsultation och Revision AB arbetar idag fem stycken auktoriserade revisorer, samt assistenter.
Vi alla är medlemmar och anslutna till

branschorganisationen för revisorer, rådgivare och redovisningskonsulter.

Kontakta oss gärna för mer information eller offertförfrågan.
Kontaktperson: Karin Niklasson – karin@konrev.se