Redovisning

Vi hjälper ditt bolag med ekonomiadministrationen

Våra redovisningskonsulter hjälper ditt bolag med hela eller delar av ekonomiadministrationen i företaget.
Genom våra tjänster får bolaget ut mer av redovisningen och kan använda den som ett styrmedel i verksamheten.
Arbetet med redovisning kräver både kunskap och tar en hel del tid. Om ditt företag inte klarar detta internt, kan vi på Konrev hjälpa dig.
Vi har goda kunskaper inom bokföring, löner och skatter.

Löpande redovisning

I praktiken går vårt arbete till så att företagen skickar in sina underlag till oss varje månad per post, digitalt,
eller via personligt besök. Vi sorterar, konterar och registrerar underlagen i vårt redovisningsprogram.
När registreringen är klar får kunden en ekonomisk sammanställning bestående av olika rapporter som
kunden efterfrågar. Redovisningsarbetet kan ske både hos oss på kontoret, eller ute hos kund.

Löner

Att göra skatteavdrag, ta hänsyn till olika löneförmåner, betala ut lön, beräkna semesterersättning, sjukavdrag med mera, kan vara svårt och tidskrävande.
Med vår kunskap och våra löneprogram tar vi hand om detta på ett professionellt sätt.

Bokslut och deklarationer

Förutom den löpande redovisningen hjälper vi även till med att upprätta bokslut, årsredovisningar samt inkomstdeklarationer åt våra kunder.
Till årsboksluten sammanställer vi nödvändiga underlag som behövs för att underlätta arbetet för bolagets revisor. Har bolaget inte någon revisor avslutas årsredovisningen med en bokslutsrapport som upprättas av en auktoriserade redovisningskonsult.

Bokslutsrapporten kan bara göras av en auktoriserad redovisningskonsult och är en kvalitetsstämpel för ditt företags redovisning.
Bokslutsrapporten kan upprättas för alla företagsformer.

Reko – Svensk standard för redovisningstjänster

Reko är en standard för god sed vid utförande av redovisningstjänster. Reko är ett stöd i redovisningskonsultens arbete och bidrar till högre kvalitet på redovisningstjänster som utförs på Konrev, något som är till nytta för såväl företaget, intressenter och näringslivet.

Företag och organisationer som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult på Konrev ska känna trygghet i att deras konsult arbetar professionellt eftersom hen är välutbildad, följer Reko, blir kvalitetskontrollerad och har ansvarsförsäkring.

Kombiuppdrag

Då vi arbetar redovisningskonsulter och revisorer på samma bolag erbjuder vi våra kunder s.k. kombinerat uppdrag – det innebär att vi samordna våra resurser och ger bolaget en effektiv och smidig helhetslösning. Bolaget får då två kontaktpersoner hos oss – en för revision och en för redovisning. För oss är det viktigt med en oberoende revision och därför är inte revisorn engagerad i redovisningsuppdraget.


På byrån arbetar idag tre auktoriserade redovisningskonsulter och fem redovisningskonsulter.
Alla redovisningskonsulter arbetar enligt REKO och är anslutna till

branschorganisationen för revisorer, rådgivare och redovisningskonsulter.


Kontakta oss gärna för mer information eller offertförfrågan.
Kontaktperson: Helén Jonasson – helen@konrev.se