Se upp för fallgropar med korttidsarbete


Särskilda regler gäller för statligt stöd för korttidsarbete om arbetsgivaren inte har kollektivavtal.
Det finns också andra fallgropar att se upp för.


Maria Manholm, senior manager payroll services på Grant Thornton, säger att bestämmelserna kring stöd för korttidsarbete är ett komplext regelverk som kräver kunskap.

– Man måste veta hur man praktiskt hanterar de anställdas löner och hur de sedan ska redovisas i avstämningen. Vid avstämningen får vi många frågor från våra kunder kring hur frånvaron ska redovisas, säger Maria Manholm.

Tre månader efter att företagets första stödmånad har påbörjats ska arbetsgivaren göra en avstämning. Då kan man också ansöka om ytterligare stöd.

Om avstämningen inte skickas in i tid är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka stöd som tidigare har betalats ut.

Tillväxtverket skulle öppnat andra avstämningen 1 september men meddelade i förra veckan att avstämningen inte öppnas förrän en bit in i september. Den som ska göra avstämningen kommer sedan att ha fyra veckor på sig att rapportera.

– Här är vi glada att Tillväxtverket har lyssnat på löneexperterna och ändrat från de först tänkta två veckorna till fyra veckor som rapporteringsperiod, säger Maria Manholm.

I avstämningen redovisas det faktiska utfallet av korttidsarbetet under stödperioden. Avstämningen består av fyra delar:

• Företagsuppgifter.

• Avstämning av utfallet under föregående stödperiod.

• Eventuell ansökan om ytterligare stöd, till exempel om man har ändrat från 60 till 80 procent permitteringsgrad under perioden.

• Förlängning. Vid första ansökan beviljas stöd i sex månader. Här kan man ansöka om stöd i ytterligare tre månader.

Maria Manholm tipsar om att under korttidsarbete kan anställda delta i kompetensutvecklande utbildning under arbetsbefriad tid, utan att det påverkar stödet.

På så sätt kan företaget få ny värdefull kunskap som bidrar till att stärka konkurrenskraften. Mer information kring detta finns på Tillväxtverkets hemsida och på verksamt.se.

Björn Dickson