Färre än förväntat har sökt omställningsstöd


Omställningsstödet har varit välkommet
– men det har varit krångligt att söka och tiden har varit knapp.


Skatteverket öppnade för ansökningar av omställningsstödet 22 juni och stödet gick att söka till 1 september. Regeringens prognos i våras var att 180 000 företag skulle söka stödet, men söktrycket har redan från start varit lågt.

Nu visar färska siffror från Skatteverket att närmare 23 300 företag sökt omställningsstödet, varav drygt 1 400 fått avslag. Merparten av de inkomna ärendena har gällt stöd på under 100 000 kronor, där revisoryttrande inte behövts. Cirka 2 100 företag har sökt omställningsstöd på mellan 100 000–300 000 kronor och närmare 1 350 företag på över 300 000 kronor.

Regeringens prognos i våras var att 180 000 företag skulle söka stödet. Vad har ni för kommentarer kring prognosen kontra hur det faktiskt blev?
– Vi har inte gjort någon utvärdering ännu av siffrorna, därför har jag svårt att kommentera varför, jag kan bara konstatera att det inte blev så många som beräkningarna pekade på, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Synpunkter från företagare är att det har varit komplicerat att söka stödet, att tidsperioden varit för kort och att den administrativa bördan för omfattande. Många har också reagerat på villkor som diskvalificerar från stöd, enligt en rundfrågning som tidningen Balans har gjort bland tio revisions- och rådgivningsbyråer.

Baker Tilly i Örebro är en av byråerna som har noterat att färre kunder än förväntat sökt stödet.

– Kunderna har tyckt att omställningsstödet har varit krångligt att förstå och varit osäkra på om stödet gäller just dem. Några kunder har också uttryckt att revisionerna blir omfattande för dem med exempelvis merarbeten under en pressande period, säger Anette Särnholm, auktoriserad revisor och rådgivare.

Sofia Hadjipetri Glantz