Tillväxtverket senarelägger avstämningsperiod


Trycket på Tillväxtverket är stort.
För att kunna hantera alla ansökningar om stöd för korttidsarbete och hantera dem rättssäkert,
skjuter myndigheten upp öppningen av andra avstämningen till senare i september.


1 september skulle det varit möjligt för dig som beviljats stöd för korttidsarbete med första stödmånad i mars, att påbörja avstämningen. Så blir det inte. Tillväxtverket har nyligen gått ut med information om att öppningen av andra avstämningen senareläggs en bit in i september, men har ännu inte talat om exakt vilken dag den öppnar.

Myndigheten meddelar att alla fortfarande kommer att ha fyra veckor på sig för avstämningen och att de som berörs av avstämning i denna period kommer att få ett mejl från Tillväxtverket när avstämningen öppnar.

Trycket på Tillväxtverket har varit stort under pandemin och myndigheten hanterar nu den största mängden ärenden den har haft under hela stödperioden. ”För att andra avstämningen ska fylla alla krav och också omfatta en slutavräkning för dig som inte kommer att ansöka om mer stöd behöver vi mer utvecklingstid.” skriver Tillväxtverket på sin webb.

Charlotta Marténg