Digitala fullmakter på gång


Både som företagare och som privatperson kan man behöva företräda någon annan person – eller bli företrädd.
Nu är staten på gång med en lösning för digitala fullmakter.
Men den riktiga lanseringen dröjer till slutet av 2022.


– För små och medelstora företag blir det bästa med den nya nationella lösningen för digitala fullmakter den enkla hanteringen och den inbyggda säkerheten, säger Michelle Ludovici, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

Fullmakt behövs när ett ombud redovisar skatt åt ett företag eller när en privatperson behöver hjälp av ett ombud för att sköta sin privatekonomi och sina myndighetsärenden.

Sedan slutet av april finns testversionen av en digital tjänst, Mina ombud. Där kan man prova att skapa digitala fullmakter och agera med hjälp av fullmakter.

I slutet av 2022 ska portalen Mina ombud lanseras skarpt. Där ska man kunna ge och återkalla fullmakter. Man ska också få en överblick över fullmakter som man har gett andra personer och omvänt, fullmakter som man har fått av andra personer. Bakom satsningen står Bolagsverket, Skatteverket och Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

Michelle Ludovici säger att med den nya tjänsten ska små och medelstora företag på ett enkelt och tryggt sätt kunna använda ombud för att till exempel rapportera in uppgifter hos myndigheter och kommuner. Företag och privatpersoner ska kunna dela ut fullmakter med en säker autentiserings- och signeringslösning. Ombud ska kunna använda registrerade fullmakter direkt i de anslutnas e-tjänster.

Michelle Ludovici säger också att den nya lösningen kommer att innebära att företagen kan spara tid och kostnader.

Hon nämner några konkreta exempel där man kommer att ha nytta av tjänsten Mina ombud:

• När ett ombud ska företräda ett företag för att ändra styrelse hos Bolagsverket.

• För att rapportera utsläpp hos Naturvårdsverket.

• För att deklarera hos Skatteverket.

Hon nämner också följande exempel där tjänsten blir särskilt användbar för byggföretag:

• Ett byggföretag kan agera ombud och företräda sina kunder hos flera aktörer, till exempel kommunen och Skatteverket.

• Ett ombud kan skicka in ansökan om bygglov till kommunen för ett byggföretags räkning.

• Ombudet kan anmäla en byggarbetsplats hos Skatteverket.

• Via det nationella webbgränssnittet i Mina ombud kan kunderna skapa och signera en fullmakt åt en person i byggföretaget som företräder företaget. Den fullmakten gäller hela byggärendet och skickas via infrastrukturen till kommunen och Skatteverket. Sedan kan ombudet utföra alla ärenden åt sina kunder som är fullmaktsgivare, hos både kommunen och Skatteverket.

Michelle Ludovici säger att revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister antagligen kommer att använda Mina ombud som ombud åt företag.

– Då är det bra att veta att man på när som helst kan återkalla en fullmakt, säger Michelle Ludovici.

Björn Dickson