Kontokort och swish ska få ökat skydd


Skyddet för kontokort och swish ska stärkas.
Straffet för fiffel med sådana betalningsverktyg ska bli fängelse i upp till sex år om brottet är grovt.


Fusk och bedrägerier med kontokort och swish är utbrett.  I slutet av april beslutade riksdagen att skyddet för kontokort och andra betalningsverktyg ska stärkas.

Enligt riksdagens beslut ska brottsbalken ändras så att betalningsverktyg som kontokort och swish får ett starkare skydd mot bedrägerier och förfalskningar.

Beslutet innebär att det ska finnas ett nytt brott, olovlig befattning med betalningsverktyg.

Det blir straffbart att:

• skaffa ett betalningsverktyg som kontokort på olaglig väg

• förvanska eller skapa falska betalningsverktyg, som kontokort och swish

• använda ett betalningsverktyg som är olagligt införskaffat, förvanskat eller falskt.

Straffet för den som bryter mot den nya lagen blir böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt ska straffet vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Även försök och förberedelse till brott mot den nya lagen ska vara straffbart.

Den nya lagen börjar gälla redan 31 maj i år.

Björn Dickson