Regeringen föreslår att fyra skatter sänks


Flera skattesänkningar som ingick i januariavtalet ska diskuteras under den stundande höstens budgetförhandlingar.
Strax efter midsommar skickade regeringen fyra förslag på remiss.


Regeringen vill att de fyra förslagen ska ingå i statens budget för 2021 och att de ska kunna träda i kraft 1 januari 2021.

Under budgetförhandlingarna avgörs om regeringen, Centerpartiet och Liberalerna går vidare med förslagen.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAr, ser positivt på de föreslagna skattesänkningarna.

– Även om de föreslagna skattesänkningarna är begränsade tycker jag att det är angeläget att de genomförs när vi nu är på väg ut ur corona. De visar att den så kallade arbetslinjen ligger fast.

– Jag tror även vi kan förvänta oss olika incitament för att främja sysselsättning i höstbudgeten, något som rådgivare bör bevaka och vara uppmärksamma på, säger Hans Peter Larsson.

• Det första förslaget gäller sänkt skatt för personer med förvärvsinkomster. Två olika alternativ finns i förslaget.

I det ena alternativet blir skattereduktionen 1 700 kronor per år. De som då får den sänkta skatten är personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 40 000 kronor och skiktgränsen för statlig inkomstskatt. För beskattningsåret 2020 är skiktgränsen 509 300 kronor.

I det andra alternativet får alla med förvärvsinkomst en skattesänkning på 1 300 kronor.

• Förslag nummer två gäller sänkt skatt för personer över 65 år. Syftet är att ta bort den så kallade pensionärsskatten, alltså skillnaden i beskattning mellan pension och lön. Skatten har fått kritik från flera håll.

Regeringen förslår att det förhöjda grundavdraget förstärks för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och som har en inkomst mellan 213 000 och 1 418 000 kronor per år.

• Det tredje förslaget om sänkta skatter innebär att skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs. Det skulle innebära att färre behöver betala statlig inkomstskatt.

Ett alternativ till höjd skiktgräns skulle kunna vara att den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster sänks från 20 till 19,5 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som ligger över skiktgränsen.

– När det gäller inkomstskatten bör man både kunna höja brytpunkten för statlig skatt och sänka skattesatsen. Det gör skatten på arbete något mer konkurrenskraftig, säger Hans Peter Larsson på FAR.

• Det fjärde förslaget innebär att den kallade expertskatten förlängs från tre till fem år. Det berör bland annat utländska experter och forskare som arbetar i Sverige.

Det skulle göra de svenska reglerna mer konkurrenskraftiga, enligt regeringen.

Sista dag för att komma in med remissvar sattes till 18 augusti 2020.

Björn Dickson