Dessa tjänster kommer att omfattas av utökat rutavdrag


Höjt tak för rutavdrag och fler tjänster som omfattas.
De nya reglerna kring rutavdrag föreslås börja gälla 1 januari 2021.


Om mindre än ett halvår väntas förändringar som rör rutavdraget. Bakgrunden är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och Resultat har tidigare berättat om förslaget.

Nu har en lagrådsremiss presenterats, vilket innebär att förslaget tagit form. Rutavdraget föreslås utvidgas med fyra nya tjänster och taket för rutavdrag höjs till 75 000 kronor jämfört med dagens 50 000 kronor.

De nya tjänsterna som föreslås är:

  • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Däremot omfattas inte inredningstjänster.
  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av en bostad, till exempel ett fritidshus.

I lagrådsremissen föreslås även att beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion ska gälla omedelbart. Vidare föreslås att vissa av skatteförfarandelagens bestämmelser om anstånd ska vara tillämpliga på beslut om återbetalning.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR, välkomnar förslagen.

− Givetvis innebär de att skattereglerna blir mer komplicerade men det ligger i sakens natur. Sannolikt kommer vi att se fler förslag liknande dessa under hösten för att främja sysselsättning post corona, säger han.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket om vilka arbeten som omfattas av rutavdrag

Läs mer: Lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget