Måste jag spara fakturorna?


En fråga som ofta återkommer till Resultats experter är den om i vilket skick kvitton och fakturor måste sparas.
Läs vad experterna svarar om fakturor som skickats till kunder.


Måste jag spara papperskopior av de fakturor jag skickat till mina kunder?

Dina kundfakturor ska bevaras i det skick de hade när de sammanställdes, precis som all annan räkenskapsinformation. Räkenskapsinformationen anses sammanställd när den fått den form i vilken den är avsedd att presenteras i företaget. Upprättar du dina fakturor elektroniskt är det så de ska sparas, presenterar du dem däremot på papper i din bokföring är det i det formatet de måste sparas. I vilken form som du skickar fakturan till kunden är alltså inte vad som avgör hur du ska spara kopian i ditt företag.

Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

Experterna svarar publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

Vill du veta mer om arkivering? Läs Kan jag slänga kvittot? på far.se