Liten risk för förseningsavgift vid byråanstånd


Omfattas din inkomstdeklaration av byråanstånd?
Då är risken liten att åka på en förseningsavgift.


Får du hjälp att upprätta din inkomstdeklaration? Då är det troligt att den omfattas av byråanstånd. Byråanstånd kan sökas av de som i sin näringsverksamhet hjälper fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer. Juridiska personer kan inte få byråanstånd. Däremot kan juridiska personer få enskilt anstånd om det finns synnerliga skäl.

Skatteverket beslutade i våras att 15 juni är det inlämningsdatum som kommer att gälla för alla deklarationer med byråanstånd. Oavsett om de lämnas på papper eller digitalt. Men en oro har funnits för vad som ska hända om deklarationerna trots allt kommer in försent och hur frågan om förseningsavgifter kommer att hanteras av Skatteverket.

Nu har Skatteverket meddelat att myndigheten gör bedömningen att den kan låta bli att ta ut förseningsavgift. Förutsättningen är dock att deklarationen lämnas senast 15 juli 2020, det vill säga inom en månad från byråanståndet sista dag. Eftersom inlämning av momsdeklarationen för de som redovisar moms helårsvis följer byråanståndet för inkomstdeklarationen, gäller motsvarande befrielse från förseningsavgift även momsdeklarationen så länge den lämnas senast den 26 juli 2020. ”Även om deklarationen kommer in senare än så, kan det finnas skäl till befrielse om förutsättningarna att lämna deklarationen i det enskilda fallet påverkats särskilt av coronavirusets effekter” skriver Skatteverket på sin webb.

Charlotta Marténg

Artikeln publiceras i samarbete med tidningen Resultat