Hög skattemoral hos företag


Företag vill betala rätt skatt.
96 procent av företagen känner en moralisk plikt att betala skatt enligt gällande regler visar en undersökning från Skatteverket.
Samtidigt uppger allt fler att de utsätts för illojal konkurrens.


Varje år mäter Skatteverket hur privatpersoner och företag ser på skattesystemet och på Skatteverket. Myndigheten konstaterar att de senaste undersökningar visar att inställningen till att fuska har förändrats. Endast fyra av hundra privatpersoner kan tänka sig att jobba svart, eller fuska med skatten på andra sätt – även om de inte skulle upptäckas. Nio av tio privatpersoner har också uppgett att de känner en moralisk plikt att betala rätt skatt. För företag är siffran ännu högre, 96 procent.

82 procent av företagen uppger att de har förtroende för Skatteverket. Bland privatpersoner är siffran 81 procent. Det är de högsta förtroendesiffrorna sedan undersökningarna började på 1980-talet.

Bland företagarna är det bemötandet från Skatteverket som får högt betyg. 95 procent tycker att de bemöts på ett bra sätt.

Men allt är inte positivt i undersökningen. Fler företag än tidigare har uppgett att de är utsatta för illojal konkurrens. Från 2015 till 2019 har siffran ökat från 17 till 22 procent. Framför allt är det bygg- och transportbranschen som sticker ut. Inom byggbranschen upplever 43 procent av företagen att de utsätts för illojal konkurrens, motsvarande siffran inom transport är 45 procent.

− Det här stämmer tyvärr med vår och samverkande myndigheters bild av verkligheten. Därför arbetar vi både förebyggande, via branschsamverkan, och genom fler kontroller för att bekämpa fusket. Företag som gör rätt för sig ska inte behöva slås ut på grund av fuskande konkurrenter, säger generaldirektör Katrin Westling Palm i en kommentar.

Charlotta Marténg

Fakta:

Undersökningen genomfördes 2019 av Indikator. Sammanlagt 3 000 privatpersoner 2 500 företag valdes ut för att delta. Svarsfrekvensen var 49 procent för privatpersoner och 55 procent för företag.