Då vill Bolagsverket att digital årsredovisning för K2- och K3-bolag blir ett måste


När kan det bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt?

Redan från 1 januari 2021 anser Bolagsverket när det gäller aktiebolag som följer K2 och K3.


Bolagsverket har ett uppdrag från regeringen att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Nyligen publicerades en delrapport där myndigheten bland annat tittar på frågan om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar från aktiebolag som följer regelverken K2 och K3. Bolagsverkets bedömning är att det ska vara möjligt från räkenskapsåret som inleds 1 januari 2021.

Sista januari hade cirka 7 000 valt att lämna in årsredovisningen digitalt, och enligt Bolagsverket är det färre än beräknat. I delrapporten skriver Bolagsverket att innan ett obligatorium införs är det viktigt att företagen i större utsträckning väljer att lämna in årsredovisningen digitalt. För att nå dit vill Bolagsverket fokusera på tre förenklingsområden; utökade kontroller innan årsredovisningen lämnas in, digitala underskrifter av årsredovisningen och förbättrat stöd för företagens behov.

Något som både företagare och ombud har ett stort behov av är att ombuden ska kunna skicka in årsredovisningen digitalt åt sina kunder precis som de gör på papper. Med stöd av Vinnova undersöker myndigheten möjligheterna för en nationell behörighetslösning. I nuläget är utredningen i en tidig fas. Någon tidsplan för dessa åtgärder vill Bolagsverket i nuläget inte spekulera i.

Vad innebär det för företagaren om riksdagen fattar beslut att det ska bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt?

–  För dig som företagare är det inte så dramatiskt. Driver du ett aktiebolag innebär det att årsredovisningen ska skickas in digitalt och inte på papper, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare Bolagsverket.  

Om obligatorisk inlämning digitalt blir verklighet rekommenderar hon att företagaren pratar med sin konsult så att denne känner till vad som gäller och att programvara som stödjer den digitala processen finns. På bolagsverket.se finns en uppdaterad lista över vilka programvaruleverantörer som stödjer digital inlämning av årsredovisningar.

 – Din konsult laddar upp årsredovisningen, bjuder sedan i dig och du loggar in och skickar in årsredovisningen med hjälp av e-legitimation, säger Nina Brede.

Sofia Hadjipetri Glantz
Charlotta Marténg

Läs mer: Bolagsverkets delrapport Uppdraget att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer
Läs mer: Här är fyra företagare som redan har lämnat in digitalt https://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning
Läs mer: Så här lämnar du in årsredovisningen digitalt https://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning/fordjupning

FAKTA:

Bolagsverket har även gjort en enkät kring vad företagare tycker om obligatorisk inlämning. En sammanfattning av huvudinsikterna är:

  • Företagarna vill inte känna känslan av tvång då digitalisering kommer naturligt. Viktigt med valfrihet.
  • Krav och kostnader slår olika hårt för stora respektive mindre företag och vi behöver ta hänsyn till små företags förutsättningar.
  • Lika enkelt som det analoga men samtidigt ställer företagarna högre krav på service på digitala tjänster.
  • Informera i god tid och inför varsamt under en övergångsperiod.
  • Involvera alla aktörer som är berörda av årsredovisningsprocessen för att säkerställa att det blir ett naturligt flöde i hela processen.

Källa: Utredning om förutsättningar för obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat