Corona påverkar hållbarhetsarbetet negativt


Coronakrisen tar fokus från företagens hållbarhetsarbete.
Samtidigt sätter pandemin nytt ljus på akuta hållbarhetsfrågor.


Coronapandemin kommer att ha negativ påverkan på företagens hållbarhetsarbete. Det menar globala hållbarhetsexperter. Nästan hälften, 49 procent, svarar att hållbarhet kommer att prioriteras ner till följd av pandemin, som slukar mycket av företagens energi och resurser. 

Över 700 i huvudsak seniora hållbarhetsexperter från hela världen svarade i årets upplaga av Sustainability Leaders Survey. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1997. Årets svar samlades in mellan maj och juni och innehöll förutom de vanliga temperaturmätarna frågor om pandemins effekter på hållbarhetsarbetet.

Företagen går in i ”survival mode”, som en respondent från USA säger i rapporten. ”Företagen kan komma att fördröja en del av sina hållbarhetsinitiativ som inte också innebär minskade kostnader eller ökade intäkter”, citeras den amerikanska experten.

Från Sverige lyfter rapporten fram en röst som säger: ”Det kommer att bli fokus på medarbetarna. Nu är tiden för värdiga och meningsfulla arbeten, och ingen ska lämnas utanför.”

Samtidigt som världens hållbarhetsexperter spår minskat fokus på företagens hållbarhetsarbete, menar många att den globala hälsokrisen kastar ljus över akuta hållbarhetsfrågor såsom arbetslöshet, ojämlikhet och fattigdom. Det innebär att sociala frågor väntas ta större plats i företagens hållbarhetsarbete.

Varje år får de globala experterna ranka hur akuta olika hållbarhetsrisker är. Klimatförändringarna fortsätter att toppa listan – 94 procent av experterna anser att klimatförändringarna utgör en akut risk. 

Rapporten pekar även på förändringar från föregående år. Infektionssjukdomar, tillgång till sjukvård och mångfald/diskriminering tillhör de risker som 2020 ökade mest i experternas rankning av akuta hållbarhetsrisker våren 2020. Även fattigdom och ekonomisk ojämlikhet har ökat i experternas riskbedömning.

Sammanfattningsvis bedöms samtliga hållbarhetsrisker vara mer akuta 2020 jämfört med 2019. Detta samtidigt som hälften av världens experter tror att företagen kommer att dra ner på ambitionerna för sitt hållbarhetsarbete.

Rakel Lennartsson

Fakta Sustainability Leaders Survey

  • Görs av Globe Scan årligen sedan 1997
  • Över 700 hållbarhetsexperter från 71 länder deltog i årets undersökning
  • Experterna återfinns i alla länder och alla sektorer: näringslivet, regeringar, ideella sektorn, akademin och media.
  • 73 procent av respondenterna har mer än 10 års erfarenhet från hållbarhetsfältet.
  • Patagonia, Unilever och Ikea röstades 2020 fram som hållbarhetsledande inom näringslivet.