Bara friskvård under november och december kan betalas efter årsskiftet


En arbetsgivare kan betala friskvårdsbidrag i november och december och föra över det på det följande årets bidrag.

Skatteverket har förtydligat och preciserat vad som gäller.


En arbetsgivare får betala bidrag för en anställds friskvård, till exempel månadskort på ett gym, till ett mindre värde. Enligt Skatteverket runt 5 000 kronor, men Skatterättsnämnden kom tidigare med ett beslut där ett friskvårdsbidrag på 6 500 kronor ansågs vara förmån av mindre värde. Frågan kommer att prövas i högre instans.

Läs mer: Friskvårdsbidrag på 6 500 kronor förmån av mindre värde

Grundregeln är att den anställde slipper betala förmånsskatt, men bara för det beskattningsår då friskvården betalades. Skatteverket medger att en del av friskvårdsbidraget för ett år betalas av arbetsgivaren under året därpå.

Nu förtydligar Skatteverket och skriver att detta gäller för de betalningar som en anställd gör under november och december, inte i ”slutet av” ett år. Dessutom preciserar Skatteverket att bakgrunden till detta medgivande är att ”hänsyn tas till arbetsgivarens lönerutiner som ofta stängs i början av december”. Tidigare stod det att ”hänsyn kan tas till arbetsgivarens lönerutiner osv.”

Björn Dickson

Läs mer: Skatteverkets vägledning kring friskvårdsbidrag