Avdrag för arbetsresan – det här gäller


Avdrag för bil till jobbet? Då måste du spara minst två timmar om dagen under minst 160 dagar. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande om regelmässig tidsvinst.


Deklarationstiderna närmar sig och avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (så kallade arbetsresor) är ett av alla avdrag du kan ha rätt till. Men det finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda till exempel ska bostaden ligga minst fem kilometer från jobbet. Om det finns allmänna transportmedel är det kostnader för dessa som man kan få avdrag för, men enligt praxis går det också att få avdrag för att du tagit bilen i stället.

I ställningstagandet Avdrag för arbetsresor – vad är regelmässig tidsvinst? förtydligar Skatteverket vad som krävs för att få dra av kostnader för egen bil i stället för allmänna transportmedel. Myndigheten skriver att det handlar om att göra en tidsvinst på minst två timmar per dag under minst 160 dagar under året. I så fall kan man vara berättigad till bilavdrag för att man uppnår en regelmässig tidsvinst.

”Om en arbetstagare regelmässigt gör en tidsvinst som uppgår till minst två timmar medges avdrag för bilresor samtliga arbetsdagar, dvs. även de dagar som tidsvinsten inte överstiger två timmar.” skriver Skatteverket i ställningstagandet.

Kravet på tidsvinst på två timmar gäller inte i de fall då allmänna kommunikationer saknas.

Charlotta Marténg

Läs mer: Avdrag för arbetsresor – vad är regelmässig tidsvinst?

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat