180-dagarsprövningen slopas


Tillfälliga förändringar i socialförsäkringslagen är att vänta.
För att underlätta för långtidssjukskrivna slopas 180-dagarsprövningen mot andra yrken på arbetsmarknaden.


Enligt reglerna i socialförsäkringslagen ska den som varit sjukskriven i 180 dagar söka jobb utanför sitt eget yrke, eller den arbetsplats hen är sjukskriven från. Under coronapandemin har detta skapat problem för långtidssjukskrivna i covid-19 och bland annat Försäkringskassan har varnat för att många riskerar att bli utförsäkrade.

I slutet av december meddelade regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att förändringar i socialförsäkringslagen var att vänta, och i det förslag till extra ändringsbudget som presenterades i början av veckan fanns åtgärden med.

Regeringen föreslår ett tillfälligt stopp i samtliga 180-dagarsprövningar för att förhindra att människor blir av med sin sjukpenning. I stället ska den försäkrade även efter den 180:e dagen i sjukfallet få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos den arbetsgivare de har, skriver regeringen på sin webb. Detta ska gälla fram till dag 365 i sjukfallet.

Ändringen gäller retroaktivt från 21 december till dess att de aviserade lagändringarna träder i kraft 15 mars.

Charlotta Marténg

Läs mer: Regeringen om förslag om en mer flexibel sjukförsäkring

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/tva-extra-andringsbudgetar-for-2021-till-riksdagen/