Tillfällig skattereduktion för företag föreslås


Regeringen vill stimulera till nya investeringar.
Det ska ske genom att en tillfällig skattereduktion för företag införs.


Under torsdagen presenterades ytterligare förslag från budgeten som läggs fram i sin helhet på måndag. Förslagen som innebär sänkta skatter för företag rörde bland annat sänkt bolagsskatt genom att koncernbidragsspärren justeras och ett utvidgat FoU-avdrag, alltså sänkta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning i företag.

För att få igång ekonomin igen och skapa tillväxt föreslår regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att en tillfällig skattereduktion för investeringar införs.

Skattereduktionen, som innebär att en lägre inkomstskatt betalas, föreslås uppgå till 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier och ska gälla för fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet samt handelsbolag. Inventarierna måste köpas in under 2021 och innehas en viss tid. Skattereduktionen föreslås träda i kraft 1 januari 2022. För företag som har kalenderår som beskattningsår kommer den att begäras i inkomstdeklarationen för beskattningsåret 2022. Det kommer också finnas en möjlighet att göra skattereduktion för outnyttjat utrymme för skattereduktion det efterföljande året.

− Tillsammans tycker jag nu att skatteförslagen i budgeten bildar en imponerande helhet när det gäller omedelbara åtgärder för att komma vidare ur krisen. Återstår mer långsiktiga åtgärder för att främja investeringar och sysselsättning. Här kommer den internationella konkurrensen om kapital, företag och investeringar att hårdna, kommenterar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådigvare FAR.

Charlotta Marténg