Staten står för sjuklöner även i sommar


Det statliga stödet för att täcka företags sjuklönekostnader förlängs med två månader.
Företag behöver inte betala sjuklöner under juni och juli.


Till följd av coronapandemin har arbetsgivare inte behövt betala sjuklöneavgifter under april och maj. Nu förlängs det statliga stöder med två månader. Det innebär att staten tar sjuklöneavgifterna även under hela juni och juli, till en kostnad av nio miljarder kronor.

– Det här sänker företags kostnader kraftigt och gör samtidigt att arbetstagare kan känna sig tryggare. Det är viktigt att vi fortsatt skapar rätt förutsättningar för svenska företag att klara sig genom krisen, säger Anders W Jonsson, Centerpartiets vikarierande partiledare, på partiets webb.

Från augusti fortsätter regeringen och samarbetspartierna stå för företagens utgifter som uppstår av ökade sjukskrivningstal till följd av coronaepidemin, enligt Centerpartiet. Hur den modellen ska räknas ut har ännu inte presenterats.

Sofia Hadjipetri Glantz