”Småföretagen gynnas i budgeten”


Grön skatteväxling, förlängd sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren och höjt rut-avdrag.
Det är några av förslagen i vårbudgeten som väntas gynna småföretagen.


Vårbudgeten, och vårändringsbudgeten, som presenterats innebar som väntat inga större överraskningar. De flesta av förslagen var kända sedan tidigare. Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig på FAR, konstaterar att årets vårbudget är ovanligt mager. En förklaring är att regeringen har att förhålla sig till Moderaterna och Kristdemokraternas höstbudget samt den överenskommelse som gjordes med Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet i januari i år.

 – De förslag som lagts fram gynnar småföretagen, och det visste vi redan tidigare att det skulle bli så, säger han.

Resultat listar några av förslagen i budgeten:

  • Förändringar i 3:12-reglerna rörande skatt vid överlåtelse av fåmansföretag till närstående
  • Fortsatt 6 procents moms på naturturism
  • Krav på kollektivavtal i nystartsjobb tas bort
  • Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
  • Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda
  • Nej till avskaffad flygskatt
  • Höjd kemikalieskatt
  • Ändrad bränslebeskattning av viss värmeproduktion
  • Avskaffad skattenedsättning för diesel i gruvindustriell verksamhet.

 Läs mer: Regeringen om budgeten

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat