Skatteverket pausar indrivningen under februari


Inga skulder för skatter och avgifter går från Skatteverket till Kronofogden till indrivning.
Uppehållet gäller i februari.


Bakgrunden till den pausade indrivningen är lagförslaget om utökade möjligheter att ansöka om tillfälliga anstånd med betalning av skatt och avgift.

5 februari väntas den nya lagen träda i kraft som innebär att möjligheten att få tillfälligt anstånd med att betala skatter och avgifter utökas med fler redovisningsperioder.

För företag som har fått ett betalningskrav från Skatteverket i början av januari, med sista betalningsdatum 26 januari, kommer Skatteverket inte att lämna ärendet vidare till Kronofogden för indrivning.

Det här innebär att alla skattekontohavare får ytterligare en månad på sig innan underskottet lämnas för indrivning. Pengarna ska finnas på skattekontot 26 februari för att undvika att skulden lämnas över.

När den nya lagen har trätt i kraft 5 februari börjar Skatteverket hantera ansökningarna och besluta om anstånd enligt de nya reglerna. Det går att ansöka om tillfälligt anstånd på Mina Sidor hos Skatteverket.

Björn Dickson