Skatteverket får bättre möjligheter att utreda brott


Från 1 juli har Skatteverket utökade möjligheter att bekämpa brott.
Det har riksdagen beslutat.


Skatteverket ska få bättre möjligheter att bedriva brottsbekämpande verksamhet. Det innebär att myndigheten kommer att få rätt att utreda brott där det misstänks att falska eller manipulerade handlingar använts för att exempelvis försöka få ut bidrag man inte har rätt till eller driva företag under falsk identitet. Skatteverket ska också kunna utreda penningtvättsbrott.

Beslutet betyder att bland de brott som läggs till den så kallade brottskatalogen i lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ingår från och med 1 juli olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning och osant intygande. För att omfattas av lagen ska gärningen avse en uppgift eller en handling i ett ärende hos Skatteverket.

Charlotta Marténg