Skatteverket: Extrakontroller för e-handel och nya rut-tjänster


Hyresinkomster, e-handel, installation av grön teknik samt nya rut-tjänster som trädde i kraft vid årsskiftet.
Det kommer Skatteverket att kontrollera extra noga i år.


Inkomster som överstiger 40 000 kronor, plus avdrag motsvarande hyra, är skattepliktigt för den som hyr ut sin privatbostad. Skatten är 30 procent på överskottet.

Nu aviserar Skatteverket att det blir en av de stora kontrollpunkterna under året, efter en sommar när många hyrde ut fritidsboenden och mycket pekar mot att hyrorna var högre än tidigare.

Även e-handeln såg ett uppsving under 2020. Branschstatistik visar en ökning på 33 procent. Och det vill Skatteverket också titta närmare på.

Framförallt ska mindre och medelstora företag med webshoppar, och särskilt de som säljer till kunder utomlands, kontrolleras extra noga.

– Vi letar efter oredovisade inkomster, både intäkter och moms, säger Marcus Pettersson, samordnare av e-handelskontrollen.

Vidare blir nya rut-tjänster som trädde i kraft vid årsskiftet, samt avdrag för installation av grön teknik, föremål för utökade kontroller.

Rut-tjänsterna gäller montering av möbler, transport av möbler för återbruk, enklare tillsyn av bostad samt viss tvätt.

– Vi ser till exempel en risk att det kan bli fel vid tvätt eftersom det bara är vattentvätt som ger avdrag, inte kemtvätt. Om tvätterier bokför kemtvätt som vattentvätt leder det till snedvriden konkurrens, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Sofia Hadjipetri Glantz

FAKTA

Skatteverkets extra granskningar under året:

  • Hyresinkomster
  • E-handel
  • Installation av grön teknik
  • Nya rut-tjänster som trädde i kraft vid årsskiftet (montering av möbler, transport av möbler för återbruk, enklare tillsyn av bostad samt viss tvätt)