Så maxar du julgåvan till dina anställda


I år finns det möjlighet för arbetsgivare att ge sina anställda en lite dyrare julgåva, skattefritt.
Förutsatt att du kombinerar jul- och coronagåvan.


Så här års är det hög tid att börja tänka på julgåvor till personalen. I år finns möjlighet att vara lite extra generös.

Resultat har tidigare berättat om den så kallade coronagåvan som riksdagen beslutat om. Alltså att gåvor värda upp till 1 000 kronor kan ges skattefritt till de anställda under hela 2020. För att gåvan ska vara skattefri måste den ges till alla, eller en större grupp anställda. Kostar gåvan mer är det endast summan som överstiger 1 000 kronor som blir skattepliktig.

När det gäller julgåvan får den som vanligt inte kosta mer än 450 kronor inklusive moms för att vara skattefri. Om summan överstiger 450 kronor blir hela gåvan skattepliktig.

Men det går att kombinera coronagåvan och julgåvan till en enda gåva till ett värde av 1 450 kronor, skattefritt, förutsatt att du som arbetsgivaren inte redan gett din personal en coronagåva.

Kom ihåg att gåvorna inte får vara i form av pengar, presentkort är däremot tillåtet. Funderar du på att skänka pengar till välgörande ändamål i stället? Om du gör det på begäran av den anställde, i stället för en julklapp, jämställs gåvan med kontanter och ska därmed beskattas som lön. Men om du själv bestämmer dig för att skänka pengar till en ideell organisation i stället för julgåvor till dina anställda är det skattefritt. Du får dock inte göra avdrag för gåvorna.

Julbord och julfester är i år ett minne blott för de flesta, så avdrag för intern representation i samband med det är i de flesta fall en ickefråga. Men vad gäller virtuella julbord?

Så här svarar Pia Blank Thörnroos på Skatteverket:

− För att det ska handla om intern representation krävs det att man fysiskt träffas och äter tillsammans. Virtuella julbord uppfyller inte kraven för intern prepresentation och huvudregeln är därför att om arbetsgivaren skickar hem mat till de anställda är detta en skattepliktig förmån. Givetvis kan arbetsgivaren skicka hem en julmåltid som julgåva (450 kronor) förutsatt att hela personalen får lika. Det samma gäller den så kallade ”coronagåvan” om 1 000 kronor som lagstiftaren beslutade om. Arbetsgivaren kan använda hela eller del av den särskilt reglerade gåvan för att sända hem julmat till de anställda förutsatt att det är lika för alla anställda, säger hon.

Om arbetsgivaren redan skänkt en coronagåva om 1 000 kronor och dessutom en julgåva om 450 kronor finns det inte något skattefritt utrymmer kvar för att sända hem julmat till de anställda.

Charlotta Marténg

Läs mer:

Skatteverket om gåvor https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html

På Skatteverkets webb finns följande exempel:
”En arbetsgivare beslutar sig för att ge sina anställda ett presentkort på 500 kr inför den kommande sommarsemestern. Därefter beslutar sig arbetsgivaren även för att ge sin personal en produkt ur sitt eget sortiment som har ett värde av 500 kr inklusive mervärdesskatt. Skattefrihet gäller i och med att gåvornas belopp sammantaget inte överstiger 1 000 kr per anställd. Om det sammanlagda beloppet överstiger 1 000 kr beskattas endast den överskjutande delen.”