Så håller du effektiva digitala möten


När stora delar av Sverige har lämnat sina kontor och jobbar hemifrån blir digitala möten räddningen på många arbetsplatser.
Tänk på det här så förbättrar du dina digitala möten.


Många vittnar om att deras möten redan har blivit betydligt mer effektiva sedan de blev digitala. Rent socialt blir mötena oftast mer torftiga.
Men om man vill få mycket uträttat och beslutat på kort tid är digitala möten ofta mer effektiva än fysiska möten.

Några tips för ett lyckat möte

• Sätt av lite extra tid för att vara säkra på att tekniken verkligen fungerar när mötet väl börjar.

• Någon bör vara ordförande och fördela ordet. Annars är risken stor att deltagarna pratar i mun på varandra.

• En del anser att headset är nödvändigt. Andra tycker att datorns mikrofon och högtalare duger. Diskutera saken i förväg. Att alla hör ordentligt är avgörande.

• Stäng av din mikrofon när du inte pratar. Då slipper de andra höra alla dina, och alla andras, nysningar och hostningar.

• Ett verktyg som har blivit mycket populärt under coronatider är Zoom. Gratisversionen fungerar för möten med upp till 100 deltagare i upp till 40 minuter.

Man kan visa dokument som man har i datorn för de andra deltagarna och man kan variera mellan stormöte, där alla deltar, och indelning i mindre grupper som diskuterar åtskilt från de övriga.

Zoom har kritiserats för problem med säkerhet och integritet och har lovat att rätta till detta.

• Skype är den verkliga klassikern i det här sammanhanget. En fördel är att många redan har Skype nedladdat. Men Skype kan vara lite instabilt rent tekniskt.

• Google Hangouts Meet är lättillgängligt för många. Mötena är krypterade medan de överförs.

Björn Dickson

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat