Rekord för digitalt inlämnade årsredovisningar


Över hundra tusen.
Så många digitalt inlämnade årsredovisningar har Bolagsverket tagit emot under 2020.
Men de digitalt inlämnade revisionsberättelserna är alldeles för få.


Bolagsverket har fått cirka 101 000 digitalt inlämnade årsredovisningar under 2020, vilket var ett uttalat mål för myndigheten.
LÄNK: https://www.tidningenresultat.se/krav-pa-digital-inlamning-narmar-sig/ Det ska jämföras med knappt 40 000 förra året.

− Det känns härligt och jätteroligt såklart, och den känslan delar vi alla som har jobbat med digitala årsredovisningar. Det finns företag som under 2020 har lämnat in sin digitala årsredovisning för tredje året i rad och som säger att de inte kan tänka sig att göra på annat sätt, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

Med digitalt inlämnade årsredovisningar avses i sammanhanget taggad strukturerad data som både är läsbar från maskin till maskin samt för det mänskliga ögat, alltså inte en PDF eller bild på en årsredovisning.

Nu hoppas Nina Brede att minst fördubbla, gärna tredubbla siffran.

− Målet är att ännu fler ska välja digitalt först. Bolagsverket verkar för att få ett obligatorium på plats under 2021, fortsätter hon.

Men det är bara 3 600, knappt fyra procent, av de digitalt inlämnade årsredovisningarna som innehåller en revisionsberättelse. En besvikelse menar Bolagsverket.

Verksamhetsutvecklaren pekar på att revisorer har en viktig roll genom att hjälpa kunden med hur denne kan bli digital, samt påtala fördelarna med det. Något som kräver både ett nytt sätt att tänka och nya arbetssätt.

− Vi har goda exempel på revisionsbyråer som har tagit steget och blivit helt digitala. Byråerna borde fundera på hur affärsmodellen bör se ut för att på bästa sätt möta framtiden, säger Nina Brede.

Samtidigt påminner hon att EU gör ESEF-rapporteringen obligatorisk från och med 1 januari 2022.

− Det är viktigt att prova på att lämna in digitala revisionsberättelser för det kommer ett svenskt obligatorium, även om det inte finns något exakt datum för det än. Det gäller att hänga med i svängarna! avslutar Nina Brede.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer: Krav på digital inlämning närmar sig: https://www.tidningenresultat.se/krav-pa-digital-inlamning-narmar-sig/

Läs mer: Varför lämna in årsredovisningen digitalt? https://www.tidningenresultat.se/varfor-lamna-in-arsredovisningen-digitalt/