Pandemin komplicerar när semesteråret slutar


Det är bara dagar kvar till 1 april, ett semesterår slutar och ett nytt börjar.
För många företag vars anställda inte har tagit ut sina semesterdagar väntar problem.
En av anledningarna är att många varit korttidspermitterade under semesteråret på grund av pandemin.


– I dessa dagar brottas vi intensivt med detta problem för våra kunders räkning, säger Linda Andegren, Auktoriserad Lönekonsult FAR och redovisningskonsult på Guide Revision i Jonsered.

Linda Andegren påminner:

– Lagen säger att varje anställd måste ta minst 20 dagar semester under ett semesterår. Det är arbetsgivarens ansvar att lägga ut dessa semesterdagar.

Frågan är vad som händer med de outtagna dagarna vid semesterårets slut.

Linda Andegren säger att det inte finns något självklart svar på den frågan.

Vissa kollektivavtal har reglerat hur man ska hantera uttag av semesterdagar just för korttidspermittering. Vanligt är att man kvoterar ut semesterdagarna.

För dem som inte har kollektivavtal kan det se ut på följande sätt:

En anställd till exempel ha varit korttidspermitterad, eller har haft korttidsarbete som det numera heter, tre dagar per vecka under sommaren 2020.

Arbetsgivaren har då två alternativ att välja mellan.

Alternativ ett innebär att man inte permitterar under semesterperioden. Den anställda tar då sina 20 semesterdagar under en fyraveckorsperiod. Bolaget får då inget permitteringsstöd från staten.

I alternativ två lägger arbetsgivaren ut två dagars semester och tre dagars permittering per vecka under fyra veckor.

Det medför att den anställda bara har haft åtta semesterdagar under fyra veckor. I det här fallet får bolaget sitt permitteringsstöd. Kvar att ta ut före 31 mars finns då tolv semesterdagar.

Frågan är vad som händer med de semesterdagar som inte har tagits ut. Enligt lag får man bara spara dagar som kommer utöver 20.

– Det råder stor ovisshet. Vi får inte tillräcklig vägledning från myndigheter eller arbetsmarknadens parter, säger Linda Andegren.

Hon har inga generella råd till arbetsgivare som i ett sent skede inser att semesterperioden är slut mycket snart: Man får se till varje kund, prata med sin personal och tillsammans hitta en bra lösning för alla parter.

Björn Dickson