Omställningsstöd baserat på omsättningstapp införs


Företag ska kunna få stöd baserat på omsättningstapp.
Stödet ska administreras av Skatteverket och företag kan bli återbetalningsskyldiga om felaktiga uppgifter lämnas.


Nu har ytterligare en stödåtgärd presenteras, ett omsättningsstöd baserat på omsättningstapp. Stödet liknar det som finns i Danmark och Norge och beskrivs av finansminister Magdalena Andersson som ett väldigt träffsäkert stöd.

− Vi har jobbat med att hitta ett stöd som är både träffsäkert och rättssäkert och jag är väldigt glad att vi har hittat det här nu, säger Magdalena Andersson.

För att företaget ska kvalificera sig för stödet krävs en omsättning på över 250 000 kronor och ett tapp på minst 30 procent. Företaget måste ha F-skatt och näringsverksamhet i Sverige och motsvarande krav som gäller vid stödet för korttidspermittering gäller även omställningsstödet.

− Stödet omfattar inte företag som är föremål för rekonstruktioner, är på obestånd eller har skatteskulder, säger Emil Källström, Centerpartiet.

Enligt regeringen och samarbetspartierna riktar sig stödet till en stor del av Sveriges företag, runt 180 000 företag beräknas kunna ta del av det. Stödet är utformat så att det:

  • Baseras på fasta kostnader i mars och april 2020.
  • Subventionsgraden är beroende på omsättningstapp.
  • Ett tak är satt på 150 miljoner kronor per företag.

Utbetalningen sker via Skatteverket och myndigheten kommer att återkräva stöd som betalats ut på felaktiga grunder. Skatteverket kan granska ett företags verksamhet såväl vid ansökan som vid kontroll i efterhand. Om osanna uppgifter lämnats kan företagaren komma att dömas till böter eller fängelse.

Charlotta Marténg

Läs mer: Regeringens pressmeddelande om omställningsstödet

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat