Nedsättning av arbetsgivaravgift här för att stanna


Vissa enmansföretag kan få sänkt arbetsgivaravgift när en första person anställs.
Reglerna föreslås bli permanenta och dessutom tillfälligt utökas med ytterligare en person.


Från 2017 har det varit möjligt för vissa så kallade enmansföretag att få nedsatta arbetsgivaravgifter när en första person anställs i företaget. I det här fallet handlar det om aktiebolag som inte har någon anställd utan endast en anställd som också är delägare, handelsbolag utan anställda och högst två delägare samt enskilda näringsidkare utan anställda.

Reglerna har varit tillfälliga och skulle upphört vid årsskiftet 2021/2022.

Nu vill regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna se att de nuvarande bestämmelserna blir permanenta. Förändringen aviserades redan i vårändringsbudgeten 2019.

Om förslaget går igenom kommer ändringarna att träda i kraft 1 januari 2021 och tillämpas på ersättning som utges från och med ikraftträdandet. För arbetsgivare som anställt en första person före utgången av 2020 innebär förslaget inte någon skillnad mot nuvarande bestämmelser, utöver att möjligheten till nedsättning inte upphör vid utgången av 2021.

− I budgeten föreslås förslaget också tillfälligt byggas på med ytterligare en person, då från 1 juli 2021 till 31 december 2022, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

− Företagare som driver sitt företag som enskild firma och vill utnyttja denna möjlighet bör snarast gå igenom möjligheterna att ombilda till aktiebolag och förbereda sig så att en ombildning kan ske senast vid årsskiftet, säger han.

Ett förslag om nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga mellan 19 och 23 år är nu också ute på remiss. Där finns ingen begränsning i antalet personer som omfattas av den sänkta arbetsgivaravgiften. Om det förslaget blir verklighet kommer det att träda i kraft 1 april 2021.

Charlotta Marténg

Läs mer: Regeringens proposition om sänkt arbetsgivaravgift