Ingen förseningsavgift på sena arbetsgivardeklarationer


6 februari trädde de nya reglerna om sänkt arbetsgivaravgift för unga i kraft.
Nu har Skatteverket beslutat att inte ta ut förseningsavgift på arbetsgivardeklarationer i februari.


6 februari, då de nya reglerna alltså trädde i kraft, var det bara en vecka kvar till sista inlämningsdatum. Nedsättningen gäller även januarilönen som i många fall ska deklareras senast den 12 februari.

Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga syftar till att göra det lättare att anställda unga personer. Reglerna innebär att arbetsgivaravgiften för personer som är födda under åren 1998–2002 blir 19,73 procent i stället för som annars 31,42 procent.

Nedsättningen gäller för löner upp till 25 000 kronor. Om den anställda tjänar mer än så ska vanlig arbetsgivaravgift betalas på den del av lönen som överstiger 25 000 kronor.

Enligt Skatteverket skulle tiden inte räcka till för många arbetsgivare med unga anställda för att anpassa och redovisa rätt.

– Vi vill gärna att det ska bli rätt från början, så att vi i möjligaste mån kan undvika att behöva rätta i efterhand. Därför kommer vi inte att ta ut förseningsavgift på försenade arbetsgivardeklarationer i februari, säger Helena Jangel Stridh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket i ett pressmeddelande.

Den som redan har redovisat enligt de tidigare reglerna kan begära omprövning och på så sätt få del av nedsättningen.

Beslutet om att inte ta ut förseningsavgift gäller arbetsgivardeklarationen för januari 2021 som ska vara inlämnad senast 12 februari 2021 och för företag som har omsättning över 40 miljoner kronor 26 februari 2021.

Befrielsen från förseningsavgift gäller inte i de fall då Skatteverket behöver göra en skönsmässig uppskattning på grund av att arbetsgivardeklarationen inte alls har lämnats in.

Björn Dickson