Ingångsavdrag ska stimulera nyanställningar


För att göra det mer attraktivt att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden vill regeringen införa ett ingångsavdrag.
Avdraget kan bli verklighet från 1 juli 2020.


Förslaget som aviserats inför budgetpropositionen bottnar i en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Syftet är att göra det mer attraktivt att anställa personer som inte är etablerade på arbetsmarknaden, eller människor som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Ingångsavdraget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna och ska gälla lön och andra ersättningar upp till 23 500 kronor per månad. Nedsättningen sker genom att omkring två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort så att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

Förslaget kan bli verklighet från 1 juli 2020.

Läs mer: Finansdepartementet: Ingångsavdrag för att fler ska komma i arbete

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat