Hög tid att ansöka om utbetalning för rot och rut


Senast 31 januari ska ansökan vara inne hos Skatteverket.
Det är vad som gäller om man har utfört rot- eller rut-tjänster under 2020 och kunden har betalat före årsskiftet.
Det är alltså bråttom. Det här behöver du veta.


Det som gäller är att ansökan om utbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast 31 januari året efter att kunden betalade för arbetet. Man skickar in ansökan i tid via Skatteverkets e-tjänst.

För att ansöka om utbetalning krävs det att man har en svensk e-legitimation eller en godkänd e-legitimation från ett annat land.

Om man har ett aktiebolag måste man registrera vem som ska ansöka om utbetalningen av rot- eller rut-avdraget i e-tjänsten. Man registrerar den personen som ombud i Skatteverkets e-tjänst ”Ombud och behörigheter”. Även firmatecknare behöver registreras som ombud.

Den som är enskild näringsidkare och själv ska ansöka om utbetalning av rot- eller rut-avdrag behöver inte registrera sig som ombud.

Om det visar sig att kunden redan har medgetts preliminär skattereduktion med maximalt belopp kommer Skatteverket inte att betala ut några pengar till företagaren. Då bli man som företagare i stället tvungen att vända sig till kunden för att få resterande del av betalningen.

För rot-avdrag gäller att den som äger ett småhus eller en ägarlägenhet eller har en bostadsrättslägenhet kan få skatterabatt med upp till 50 000 kronor per person och år. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms.

Som företagare debiterar man kunden för materialkostnaden och 70 procent av arbetskostnaden inklusive moms. Resten får man begära från Skatteverket. Det är bara arbetskostnaden som ger skatterabatt. Kunden betalar sin del av fakturan och därefter kan man som företagare göra en ansökan om resten hos Skatteverket.

Det är viktigt att kontrollera att kunden verkligen är ägare till bostaden.

För rut-avdrag gäller att den som är minst 18 år och bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för 90 procent av sin inkomst kan få en skatterabatt på upp till 50 000 kronor. Arbetet ska utföras i köparens bostad.

Som företagare får man betalt av kunden för materialkostnaden och 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms. Resten får man som företagare begära från Skatteverket. Det är bara arbetskostnaden som ger skatterabatt. Kunden betalar sin del av fakturan och därefter kan man som företagare ansöka om resten hos Skatteverket.

Björn Dickson

Läs mer: Skatteverket om rot- och rutavdrag för företag
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/rotochrut.4.2ef18e6a125660db8b080002674.html