HFD har avgjort i viktigt mål om moms


En skattskyldig som har blivit momsregistrerad för en verksamhet kan lita på att verksamheten är momspliktig och på att momsen på de inköp som gjorts till verksamheten är avdragsgill.

På den punkten kan Skatteverket inte ändra sig i efterhand.

Det är innebörden i en färsk dom från Högsta förvaltningsdomstolen.


– Den här domen är viktig. Den har stor betydelse både för Skatteverkets hantering vid momsregistreringar och skattskyldigas rättssäkerhet, säger Fredrik Rosén, skattejurist på Mazars, som har företrätt det aktuella företaget.

Han säger att domen innebär att företagare även i fortsättningen kan utgå från att den bedömning som Skatteverket gör vid momsregistreringen gäller.’

– Som företagare kan man också utgå från att momsavdrag som har gjorts för inköp till den momspliktiga verksamheten inte kan ifrågasättas utan lagstöd. Samtidigt är det viktigt att påpeka att registreringen gäller fram till dess att Skatteverket meddelat annat. En momsregistrering gäller inte för alltid, säger Fredrik Rosén.

HFD:s dom från 24 september ger Fredrik Rosén rätt. Målet har gällt ett aktiebolag som till 80 procent arbetar med sjukvård. Resterande 20 procent gäller hästförsäljning. Den verksamhet som arbetar med sjukvård är momsbefriad. 

Skatteverket godkände först bolagets hästverksamhet som momspliktig via en momsregistrering. Men i ett senare skede ändrade Skatteverket uppfattning. Skatteverket ansåg då att bolagets hästverksamhet inte är ekonomisk verksamhet. Kostnaderna i den del av verksamheten som säljer hästar är enligt Skatteverket privata kostnader som inte ger rätt till momsavdrag.

Förvaltningsrätten gick på samma linje som Skatteverket, alltså att hästverksamheten ska ses som en privat hobby. Bolagets kostnader för hästarna ska därför ses som ägarnas privata levnadskostnader. Därför skulle bolaget nekas momsavdrag för kostnaderna i hästverksamheten, ansåg Förvaltningsrätten.

Kammarrätten i Stockholm höll med och sa nej till avdrag för moms i hästverksamheten.

17 december 2020 meddelade HFD prövningstillstånd. Enligt HFD gäller frågan Skatteverkets rätt att neka avdrag för ingående moms i en nystartad verksamhet som är momsregistrerad hos Skatteverket.

– Man måste kunna lita på att Skatteverket ser en momsregistrerad verksamhet som momspliktig med rätt att göra avdrag. Skatteverket ska inte kunna neka bolaget den rätten i efterhand, sa Fredrik Rosén då till Resultat.

Han anser att den fråga som HFD ska avgöra är i första hand är principiell.

Fredrik Rosén är medförfattare till böckerna Hästen och skatten och Lantbruket och momsen, utgivna av FAR.

Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3562-19 3563-19

Läs mer:HFD avgör principiellt mål om moms