Håll koll på nya lagar och regler


Som vanligt börjar en rad nya lagar och regler gälla under sommaren.
Framför allt är det åtgärder med anledning av coronaviruset som slår igenom.


1 juli och 1 augusti är datum då ett antal nya lagar träder i kraft. Flertalet av dem har Resultat rapporterat om tidigare, då de kommer från vårändringsbudgeten för 2020 och från de extrabudgetar regeringen lagt och riksdagen antagit för att hjälpa företag och privatpersoner i coronakrisen. En del av lagarna träder formellt i kraft 1 juli eller 1 augusti men har tillämpats sedan en tid tillbaka.

Tillfälligt skattefri parkering och skattefria gåvor

1 april till sista december i år får anställda och uppdragstagare parkera skattefritt vid sin arbetsplats. Det gäller oavsett om förmånen ges ut av en arbetsgivare, uppdragsgivare eller annan part. Skattefriheten omfattar även gåvor från arbetsgivaren för upp till ett värde om 1 000 kronor. Det gäller utöver befintliga skattefria gåvor, så som exempelvis julklappar. Skattefriheten för gåvor gäller från 1 juni och under resten av 2020. Men lagändringen trädde i kraft 1 juli.

Anstånd med avdragen skatt

Sedan 7 april har Skatteverket kunnat bevilja tillfälliga anstånd med avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms för företag som drabbas av likviditetsproblem. Sedan 1 juni får Skatteverket återkalla beviljade anstånd om skatter och avgifter.

Omställningsstöd till företag

Företag som omsatte minst 250 000 kronor 2019 och som på grund av coronaviruset tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april i år (jämfört med samma period förra året) kan söka omställningsstöd. Stödet ska bidra till att täcka företagets fasta kostnader. Det minsta beloppet som betalas ut per företag är 5 000 kronor, det högsta är 150 miljoner kronor. Stödet har gått att söka från 22 juni och till och med 31 augusti 2020.

Ändrade regler för investeraravdraget

Investeraravdraget är ett statligt stöd som betalas ut till den som köpt andelar i ett mindre företag i samband med nyemission eller företagets bildande. Från och med 1 augusti ändras reglerna för avdraget. De nya reglerna innebär att man bara får göra avdrag för investeringar i företag som varit verksamma på en marknad i högst sju år. Man får inte göra avdrag för investeringar i företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter.

Rapporteringsplikt för skatterådgivare

Skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska lämna uppgifter om dessa upplägg till Skatteverket. Regeringen förbereder nu ändringar för att genomföra detta i svensk rätt.

Höjt takbelopp för uppskov med vinst vid försäljning av privatbostad

Taket för uppskovsbeloppet höjs från 1 450 000 kronor till 3 000 000 kronor vid försäljning av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter som sker från och med 1 juli 2020.