Förlängd ersättning för egenföretagare


De förlängda ersättningarna i sjukförsäkringen för egenföretagare har förlängts till 30 april.
Syftet är att underlätta för egenföretagare under pandemin.


I en extra ändringsbudget som fick klartecken i början av mars sa riksdagen ja till regeringens förslag. Förslaget innebär att möjligheten för egenföretagare att få ersättning från staten för karensavdrag och karensdagar förlängs till utgången av april.

Staten skjuter till pengar för att förlänga ersättningarna för sjuklönekostnader, karensavdrag och karensdagar för egenföretagare. Beslutet innebär att kostnaderna i statens budget ökar med 2,5 miljarder kronor.

Riksdagen sa också ja till att sjukförsäkringen blir mer flexibel för vissa långtidssjukskrivna personer. Fram till nu har en sjukskriven persons arbetsförmåga bedömts i förhållande till arbetsgivaren före dag 180, och mot hela arbetsmarknaden efter dag 180.

Enligt de nya reglerna ska prövningen mot hela marknaden skjutas upp till dag 365.

Detta gäller de personer som bedöms ha en god chans att återgå till jobbet inom ett år. Riksdagens beslut ska hindra att de personerna förlorar sin sjukpenning.

Samtidigt godkände riksdagen ett nytt tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag. Dessutom utökas omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och stödet till handelsbolag.

Riksdagen uppmanar också i två tillkännagivanden regeringen att skyndsamt se över förutsättningarna för enskilda företagares a-kassa med anledning av den pågående pandemin. Men något beslut i den frågan är alltså inte fattat.

Björn Dickson