Fler åtgärder för att stötta företag i kris


Den andra vågen i coronapandemin är här.
Och regeringen presenterar fler åtgärder för att stötta företag som drabbas i krisen.


Under fredagseftermiddagen kom flera nyheter från regeringen. Bland annat blev reglerna kring det förlängda korttidsstödet kända genom att en promemoria skickades ut på remiss. Samtidigt aviserade regeringen förändringar i möjligheterna till anstånd med skatten och förändringar i omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Båda delarna väntas justeras i en kommande ändringsbudget i början av nästa år och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

När det gäller omsättningsstödet för enskilda näringsidkare meddelade regeringen att omsättningsgränsen kommer att sänkas från 200 000 kronor till 180 000 kronor för perioden november till december. Anledningen är att fler enskilda näringsidkare som drabbats hårt av restriktionerna ska kunna ta del av stödet.

”Ett stöd till enskilda näringsidkare har därför införts och en förlängning för perioden augusti till december har aviserats. Stödet följer perioderna i omsättningsstödet. För perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.” skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Fler valmöjligheter vid anstånd med skatteinbetalningarna ska också införas. Möjligheten att få anstånd med arbetsgivaravgifter och moms infördes i mars i år och i början av november meddelade regeringen att det fanns ett förslag om att utöka anståndstiden med ytterligare ett år, för alla som fått anstånd enligt det nya regelverket.

”Utöver detta kommer regeringen nu att föreslå att anstånd även ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober – december 2020. Anstånd kan även beviljas retroaktivt.” skriver regeringen i pressmeddelandet.

Ansökan om anstånd görs hos Skatteverket.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket om anstånd

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/skattekontobetalaochfatillbaka/anstandmedskattebetalning.106.233f91f71260075abe8800010913.html?q=anst%C3%A5nd+corona

Läs mer: https://www.tidningenresultat.se/forlangda-krisatgarder-for-foretagen/

Läs mer: https://www.tidningenresultat.se/coronastoden-flipp-eller-flopp/