Extra pengar för företagen att låna


Coronaviruset slår hårt mot ekonomin.
För att undvika att livskraftiga företag slås ut har Riksbanken beslutat att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.


Svenska myndigheter arbetar på olika sätt för att begränsa effekterna av coronaviruset. Vid ett extrainsatt penningpolitiskt möte i slutet av förra veckan fattade Riksbankens direktion beslutet att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Tanken är att bidra till en stabilare finansmarknad och att undvika brist på krediter som i sin tur kan orsaka en utdragen nedgång i ekonomin.

Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor mot säkerhet, pengar som ska kunna lånas ut till icke-finansiella företag verksamma i Sverige. Riksbanken kommer att följa upp bankernas utlåning för att säkerställa att lånen som Riksbanken erbjuder bankerna kommer företagen tillgodo.

Under måndagen kom ytterligare ett besked från Riksbanken. Då fattades beslut om ett paket av åtgärder, bland annat att Riksbanken erbjuder utökade lån till bankerna till förmånliga villkor. Dessutom aviserades att Riksbanken avser att under året köpa värdepapper för ytterligare upp till 300 miljarder kronor. Riksbanken meddelar också att den är beredd att fatta beslut om fler åtgärder vid behov.

Läs mer: Riksbanken