Experterna svarar: Ensam ägare – hur får jag ta ut pengarna?


Utdelning under corona, är det bara att ta ut pengarna?
Så här svarar Resultats experter.


Jag är ensam ägare till ett aktiebolag och mitt bolag har trots corona gått väldigt bra. Jag har förstått att jag kan ta utdelning men hur går det till rent praktiskt? 
Är det bara att betala ut pengarna nu när året är slut? 

För att göra en utdelning i ditt bolag behöver du först se till att du har ett fastställt fritt eget kapital och att det är tillräckligt stort för att möjliggöra en utdelning. Det gör du genom ditt bokslut och årsredovisning och det är där styrelsen för ditt bolag föreslår utdelning som en del av resultatdispositionen.

I samband med detta ska styrelsen även upprätta ett motiverat yttrande om hur den föreslagna dispositionen förhåller sig till försiktighetsregeln. Om du har en revisor ska denne granska bokslutet, yttrandet och årsredovisningen och därefter är det dags för bolagsstämma.

Det är på bolagsstämman som det faktiska beslutet om utdelning tas och efter det kan du genomföra utbetalningen. Så länge beslutet tas på ordinarie bolagsstämma behöver du inte anmäla det till bolagsverket, det är bara om beslutet tas på en extra bolagsstämma som du behöver anmäla utdelningen. 

Sen får du inte glömma att skicka in kontrolluppgift om utdelning och deklarera den i din privata deklaration nästa år.

Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR