Dyrare bränna avfall och använda plastkassar


Nästa år väntas tre stora förändringar inom miljöskatter, närmare bestämt när det gäller avfallsförbränning, plastkassar och förändringar i koldioxidskatt.


Regeringen har lagt tre skatteförslag inom miljöområdet, som innebär ökade kostnader för avfallsförbränning och för plastkassar. Samtidigt införs förändringar i koldioxidskatten avseende drivmedel.

Förslaget om skatt på avfallsförbränning lades fram i september. Skatten är planerad att införas 1 april. Efter det ökar skatten på avfallsförbränning i flera steg, till 75 kronor per ton avfall 2020, upp till 100 kronor per ton 2021 och slutligen upp till 125 kronor per ton 2022. Stegen är tänkta att ge aktörerna på marknaden en chans att ställa om successivt och därmed mildra negativa effekter av att ställa om sin egen verksamhet. Skatten på förbränning av avfall gäller inte farligt avfall, rester från slakt och andra animaliska biprodukter, samt viss produktion av material.

Skatt på plastkassar på 3 kronor för vanliga bärkassar och 30 öre för mindre och tunnare påsar föreslås från 1 maj 2020. Skattehöjningen ska bidra till EU:s mål om att högst 40 plastbärkassar per person och år ska förbrukas, leda till mindre minskning mikroplaster i naturen. Plastkassar som går att återanvända flera gånger undgår den nya skatten, liksom även sop- och fryspåsar.

Förändringarna i koldioxidskatten på drivmedel är tänkt att införas 1 januari. Skatten sänks då på bensin och diesel med 13 öre respektive 9,3 öre per liter, jämfört med i dag. Sänkningen ska motverka den prisökning som har skett vid bensin- och dieselpumparna på grund av ökade krav på inblandning av biodrivmedel sedan i juli 2018. I samma veva lägger regeringen ett förslag om att skatten vid pump inte ska höjas under 2020, utöver indexeringen med konsumentprisindex.

Martin Wallström

Läs mer: Lagrådsremiss skatt på avfallsförbränning

Läs mer: Lagrådsremiss skatt på platsbärkassar

Läs mer: Proposition Sänkt skatt på drivmedel