Då är förmånsbil det rätta valet


Ska en anställd ha förmånsbil?
För arbetsgivaren är frågan om man vill premiera en medarbetare med denna löneförmån.


När en anställd behöver en bil i jobbet finns tre alternativ: Förmånsbil, personalbil eller egen bil. Förmånsbilen är en bil som bekostas av arbetsgivaren och som blir skattepliktig för den anställde om hen använder bilen privat i mer än ringa om­fattning. Med ringa omfattning menas högst 100 mil eller max 10 tillfällen per år.

– Eftersom den anställde bara betalar skatten på förmånsvärdet kan förmånsbil vara ett bra sätt att premiera en medarbetare, säger Erika Karlsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på Baker Tilly Tributa i Halmstad.

Om arbetsgivaren leasar bilen medges i regel avdrag för leasingavgiften och de löpande drifts­kostnaderna. Därutöver medges halvt momsavdrag på leasingavgiften och fullt momsavdrag för bilens driftkostnader. Utöver leasingavgifter och eventu­ella driftskostnader betalar arbetsgivaren sociala avgifter på förmånsvärdet.

Om arbetsgivaren inte villpremiera den anställde på företagets bekostnad kan så kallad personalbil vara ett alternativ. Personalbil omfattas av samma regler som förmånsbil, men arbetsgivaren gör ett bruttolöneavdrag för att täcka ökade kostnader med anledning av bilen. Bruttolöneavdraget kan dock påverka andra förmåner, till exempel sjuklön och pensionsinbetalningar.

Lönsamheten i personalbil ligger ofta i att den anställde får finansieringshjälp. Därutöver kan momsavdraget och de fall där leasingavgiften är högre än förmånsvärdet leda till att personalbil kan bli fördelaktigt för den anställde.

Om den anställde använder sin personalbil eller förmånsbil för resor i tjänsten kan hen få en skat­tefri ersättning om 6,50 kronor per mil för diesel­bilar och 9,50 kronor per mil för bilar som körs på bensin eller annat drivmedel.

Den som använder den egna bilen i tjänsten kan få 18,50 kronor per mil i skattefri ersättning för tjänsteresor från arbetsgivaren. Ersättningen ska täcka till exempel drivmedelskostnader, slitage och värdeminskning på bilen.

Björn Dickson

Läs mer: 6 användbara tips till företagare om bilförmån
https://www.tidningenresultat.se/6-anvandbara-tips-till-foretagare-om-bilforman/

Läs mer: Skaffa förmånsbil innan sommaren
https://www.tidningenresultat.se/skaffa-formansbil-innan-sommaren/

Läs mer: Skatteverket vill se enklare beskattning av bilförmån
https://www.tidningenresultat.se/skatteverket-vill-se-enklare-beskattning-av-bilforman/