Bolagsverket inför nya betalningsrutiner


Från 12 december inför Bolagsverket nya rutiner för alla som betalar registreringsavgifter till myndighetens bankgiro.


Den största förändringen i Bolagsverkets nya betalningsrutiner vad gäller registreringsavgifter är att den som betalar på något annat sätt än direkt i en av Bolagsverkets e-tjänster, i samband med ett ärende, ska vänta på ett meddelande från myndigheten med OCR-nummer och belopp innan betalning till bankgiro 5050-0255.

Det är kontaktperson som anges i ärendet som kommer att få meddelandet. Därför är det viktigt att uppge en kontaktperson och en korrekt e-postadress, för att få meddelandet om betalning så fort som möjligt, skriver Bolagsverket på webben.  

Att betala i Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se samtidigt som man lämnar in sitt ärende är fortfarande snabbast och enklast. Det kommer att fungera precis som idag – och där används redan OCR. De flesta ärenden går som vanligt att betala med internetbank eller kort i e-tjänsten ”Betala ett inskickat ärende”, oavsett om ärendet är skickat digitalt eller på papper.

Den som har depositionskontor ska från mitten av oktober använda unika OCR-nummer i samband med att kontot fylls på. Bolagsverket kontaktar alla som berörs.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer: Bolagsverkets webb

https://bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/nyhetsarkiv-2020/fran-den-12-december-2020-ska-du-anvanda-ocr-nummer-nar-du-betalar-till-oss-1.21298