30 procent kvinnor på topp i medelstora företag


Andelen kvinnor som har ledande positioner i medelstora företag i Sverige ligger på 30 procent.
Det visar Grant Thorntons årliga Women in Business-rapport som undersökt jämställdheten hos 5000 företag, varav 500 i Sverige.


Grant Thornton har i över 15 år undersökt jämställdheten i högsta ledningen hos världens medelstora bolag i spannet 50–500 anställda.

Enligt senaste rapporten Women in Business, som släpptes i förra veckan, når andelen kvinnor på centrala positioner 31 procent globalt sett. I Sverige ligger snittet på 30 procent.

Den betydelsefulla gränsen på 30 procent är en markant förbättring från 2004, då siffran låg på 18 procent. Men Grant Thorntons VD Anna Johnson menar att det går för långsamt.

– Jämställdhet skapar affärsvärde och mixade grupper fattar bättre beslut, nu måste vi snabba på utvecklingen, kommenterar hon i pressmeddelandet.

– Att spräcka 30 procent-gränsen är en milstolpe, men vi ska komma ihåg att andelen kvinnor i ledande positioner bara ökat med cirka tio procentenheter på 15 år. Det går fortfarande alldeles för sakta, fortsätter hon.

Antalet kvinnor på VD-posten (CEO) har globalt sett ökat från 20 till 26 procent, medan befattningen som finansdirektör (CFO) har gått upp från 30 till 36 procent.

Två tredjedelar av de tillfrågade kvinnorna, 69 procent, är vidare övertygade om att coronapandemin kommer att ha en gynnsam effekt på kvinnors karriär sett i det längre perspektivet. Det på grund av nya arbetsmetoder inom företag och organisationer. Samtidig finns försvårande omständigheter enligt rapporten, som att hushållsarbetet för kvinnor under pandemin ökat.

– Nu måste företag – och inte minst vi ledare – fokusera på att skapa möjligheter så att de positiva effekterna för kvinnorna av pandemin tas tillvara när vi går in i ett nytt skede, säger Anna Johnson.

Sofia Hadjipetri Glantz