Stöd till företag som drabbas av nedstängning

20 januari, 2021

Företag som måste stänga på grund av pandemilagen ska få ersättning. Ett stöd på upp till 100 procent av kostnaderna föreslås. Regeringen har efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna lagt fram ett förslag om ett så kallat nedstängningsstöd. Stödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft

Experterna svarar: När får man starta företag?

19 januari, 2021

Är det möjligt att starta företag även om man ännu inte fyllt 18 år? Så här svarar Resultats experter. Jag är 17 år och vill starta företag, finns det några begränsningar för mig eftersom jag inte är myndig? Som regel måste du ha fyllt 18 år för att få starta

180-dagarsprövningen slopas

18 januari, 2021

Tillfälliga förändringar i socialförsäkringslagen är att vänta. För att underlätta för långtidssjukskrivna slopas 180-dagarsprövningen mot andra yrken på arbetsmarknaden. Enligt reglerna i socialförsäkringslagen ska den som varit sjukskriven i 180 dagar söka jobb utanför sitt eget yrke, eller den arbetsplats hen är sjukskriven från. Under coronapandemin har detta skapat problem

Förlängda och förstärkta stöd för företagen

15 januari, 2021

Omsättningsstödet förlängs och omställningsstödet för små företag förstärks. I linje med vad regeringen tidigare meddelat. Riksdagen har fått två extra ändringsbudgetar för 2021, som bland annat innehåller förslag på hur företagen kan stöttas framöver. Bland annat vill regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna se en förlängning av omsättningsstödet för enskilda

Utökade möjligheter till korttidspermittering

14 januari, 2021

Korttidsstödet förlängs och förstärks. För januari till mars kan arbetstiden minskas med upp till 80 procent. En lagrådsremiss har lagts fram där regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna föreslår att stödet vid korttidsarbete förlängs och förstärks. Stöd vid korttidsarbete ska kunna lämnas, efter godkännande av Tillväxtverket, för stödmånader som infaller

Rekord för digitalt inlämnade årsredovisningar

4 januari, 2021

Över hundra tusen. Så många digitalt inlämnade årsredovisningar har Bolagsverket tagit emot under 2020. Men de digitalt inlämnade revisionsberättelserna är alldeles för få. Bolagsverket har fått cirka 101 000 digitalt inlämnade årsredovisningar under 2020, vilket var ett uttalat mål för myndigheten. LÄNK: https://www.tidningenresultat.se/krav-pa-digital-inlamning-narmar-sig/ Det ska jämföras med knappt 40 000 förra året.