Småföretagare saknar koll på GDPR

10 juni, 2019

Var fjärde småföretagare har inte satt sig in i vad GDPR-lagstiftningen innebär. Alarmerande siffror enligt Visma Spcs. För drygt ett år sedan, 25 maj 2018, trädde EU:s dataskyddsförordning GDPR i kraft. Reglerna innebär ökade krav på kontroll och dokumentation för alla verksamheter som hanterar personuppgifter och tidningen Resultat har skrivit

Skatteverket har ny lista på nya förmånsbilar

7 juni, 2019

Nu finns det vägledning för förmånsvärdet för de allra senaste miljöbilsmodellerna. Skatteverket har publicerat en ny lista. Bilar som helt eller delvis drivs med annat än bensin eller diesel anses mer miljövänliga än de helt bensin- eller dieseldrivna bilarna. Men de miljövänliga bilarna är oftast dyrare i inköp. Därför ska

Skatteverket ser över avdrag för resor

28 maj, 2019

Reseavdraget är det vanligaste avdraget bland privatpersoner. Nu vill Skatteverket att det ses över då avdraget är det som ger upphov till störst skattefel. 1,8 miljarder kronor per år för åren 2014 till 2016. Så stort är skattefelet när det gäller avdrag för resor med bil. Det visar en rapport

Lagstadgad lönekartläggning har inte haft effekt

27 maj, 2019

Lönekartläggning gör ingen skillnad på mindre företag. Nu anser Riksrevisionen att lagkravet bör tas bort. Lönekartläggning är ett av statens verktyg för att motverka osakliga löneskillnader och alla arbetsgivare är enligt lag tvungna att göra en lönekartläggning. Företag med minst tio anställda ska dessutom dokumentera kartläggningen och de åtgärder som

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag föreslås

23 maj, 2019

Regeringen vill sänka kravet på aktiekapital. Från dagens 50 000 kronor till 25 000 kronor. Ett nytt lägre krav på aktiekapital har föreslagits i en promemoria från justitiedepartementet. Förslaget är nu ute på remiss och beslut ska sedan fattas av riksdagen. Enligt promemorian skulle de nya reglerna kunna införas från 1 januari

Särskilda löneskatten för äldre avskaffas

22 maj, 2019

1 juli avskaffas den särskilda löneskatten för äldre. Skatten har tagits ut sedan 2016. Riksdagen har beslutat att säga ja till regeringens förslag om att ta bort den särskilda löneskatten för äldre. För tre år sedan, 2016, började man ta ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden,