Får jag fråga mina anställda om de tillhör något fackförbund?

28 oktober, 2019

Företaget ska omplacera en anställd och behöver veta om denne är fackligt anställd. Men har arbetsgivaren rätt att ställa frågan? Läs vad arbetsrättsexperten Anneli Lönnborg, advokat på Gernandt & Danielsson svarar. Vi står inför ett beslut om omplacering av en anställd och behöver inför detta beslut få reda på om

Beslut fattat om höjd pensionsålder

18 oktober, 2019

Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs. Samtidigt ska ett nytt begrepp, riktålder, införas i socialförsäkringssystemen. I Sverige finns inte någon formell pensionsålder. Däremot finns pensionsrelaterade åldersgränser i olika regelsystem som påverkar den enskildes val när det är dags att sluta arbeta. Tiden för när den allmänna

WLTP – risk för högre fordonsskatt

3 oktober, 2019

Från och med 1 januari 2020 kommer fordonsskatten baseras på WLTP-värden. Därmed riskerar många fordonsägare att åka på en skattesmäll. 1 september började WLTP användas. WLTP står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test procedure och är ett sätt att mäta nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Tidigare har metoden NEDC använts

Nya krav vid kortbetalning i butik och online

20 september, 2019

Från och med den här veckan har reglerna vid kortbetalning skärpts. Ändringen påverkar både företag och deras kunder. Ändringar i EU:s betaltjänstdirektiv har trätt i kraft. Dessa innebär höjda säkerhetskrav vid vissa typer av betalningar. Syftet är att minska risken för bedrägerier. I flera länder i Europa har man fått

Utvecklingstid för anställda i budgeten

19 september, 2019

Regeringen lämnade igår in höstbudgeten till riksdagen, med ett antal nyheter som påverkar entreprenörer och företagare framöver. I regeringens budgetproposition ingår ett antal förslag som är baserade på januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Liberalerna och Miljöpartiet. Bland åtgärderna föreslås satsningar på fler jobb, hantering av klimatfrågorna och tryggad välfärd. – De problem

Ingångsavdrag ska stimulera nyanställningar

18 september, 2019

För att göra det mer attraktivt att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden vill regeringen införa ett ingångsavdrag. Avdraget kan bli verklighet från 1 juli 2020. Förslaget som aviserats inför budgetpropositionen bottnar i en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Syftet är att göra det mer attraktivt att anställa