Skatteverket vill se enklare beskattning av bilförmån

18 mars, 2021

Schabloner i stället för snåriga regler. Skatteverket vill att reglerna för beskattning av bilförmån blir enklare och mer förutsägbara. Fyra förslag som innebär enklare regler vid beskattning av bil- och drivmedelsförmån finns i det förslag till regeländring som Skatteverket lämnat till finansdepartementet. Myndigheten menar att nuvarande regelverk som infördes 1997

Experterna svarar: Ideella föreningar och deklarationer

17 mars, 2021

Jag är kassör för en ideell förening och har gjort vårt bokslut, nu undrar jag om detta verkligen måste deklareras eftersom vi inte betalar någon skatt. En ideell förening ska som grundregel lämna en inkomstdeklaration 3 men det är inte alla som behöver göra det. Undantagen är om er förening

Arbetsgivare ska anmäla coronatillbud

16 mars, 2021

Ett förtydligande om corona på Arbetsmiljöverkets hemsida har väckt frågor på en del arbetsplatser. Sedan december skriver verket att arbetsgivare inom alla branscher ska anmäla skador och tillbud. Tidigare trodde många att bara arbetsplatser inom vården skulle anmäla skador eller tillbud kopplade till corona till Arbetsmiljöverket. Men i december 2020

Över 20 000 digitalt inlämnade årsredovisningar

15 mars, 2021

Bolagsverket har fått in fler än 20 000 digitalt inlämnade årsredovisningar under januari och februari. ”Trenden är tydlig ökande”, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket. Under årets två första månader tog Bolagsverket emot 21 485 digital inlämnade årsredovisningar. Det är en rejäl ökning jämfört med förra året, då myndigheten kunde räkna

30 procent kvinnor på topp i medelstora företag

9 mars, 2021

Andelen kvinnor som har ledande positioner i medelstora företag i Sverige ligger på 30 procent. Det visar Grant Thorntons årliga Women in Business-rapport som undersökt jämställdheten hos 5000 företag, varav 500 i Sverige. Grant Thornton har i över 15 år undersökt jämställdheten i högsta ledningen hos världens medelstora bolag i spannet 50–500 anställda. Enligt senaste

Digitalskatt för företag allt närmare

8 mars, 2021

”En av vår tids viktigaste skattefrågor.” Det säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, om att införandet av digitalskatt kommer allt närmare. Han uppmanar alla företagare att hålla sig uppdaterade. Sverige har som liten exportberoende nation, med höga utvecklingskostnader för teknik, motsatt sig den uppmärksammade digitalskatten. Medan länder som Frankrike, Tyskland