Skatteavtalen mellan Sverige och Portugal sägs upp

26 mars, 2021

Möjligheten att flytta från Sverige till Portugal eller Grekland och ta ut pension med låg eller ingen skatt ser ut att bli ett minne blott. Regeringen föreslår nu för riksdagen att skatteavtalen med de båda länderna ska sägas upp. Under många år har svenskar som bosatt sig i Grekland eller

Pandemin komplicerar när semesteråret slutar

24 mars, 2021

Det är bara dagar kvar till 1 april, ett semesterår slutar och ett nytt börjar. För många företag vars anställda inte har tagit ut sina semesterdagar väntar problem. En av anledningarna är att många varit korttidspermitterade under semesteråret på grund av pandemin. – I dessa dagar brottas vi intensivt med detta

Förslag: Alla ska kunna se vilka företag som får stöd

23 mars, 2021

Regeringen vill häva sekretessen kring stödet för korttidspermitteringar. Enligt Tillväxtverket kan ett sådant beslut skada arbetsgivare. Medborgarnas rätt att veta vart skattepengarna går står emot företagares rätt att hindra insyn. 11 mars föreslog regeringen att sekretess inte ska gälla för beslut om stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete. Detta

Förlängd ersättning för egenföretagare

22 mars, 2021

De förlängda ersättningarna i sjukförsäkringen för egenföretagare har förlängts till 30 april. Syftet är att underlätta för egenföretagare under pandemin. I en extra ändringsbudget som fick klartecken i början av mars sa riksdagen ja till regeringens förslag. Förslaget innebär att möjligheten för egenföretagare att få ersättning från staten för karensavdrag

Nu kan särskilt drabbade företag söka omställningsstöd

19 mars, 2021

Företag som förra sommaren fick sin omsättning mer än halverad kan ta del av det förstärkta omställningsstödet. Nu går pengarna att söka hos Skatteverket. För företag som drabbats av coronapandemin finns flera stödåtgärder att ta del av. Regeringen har till exempel infört ett förstärkt omställningsstöd för juni och juli 2020

Skatteverket vill se enklare beskattning av bilförmån

18 mars, 2021

Schabloner i stället för snåriga regler. Skatteverket vill att reglerna för beskattning av bilförmån blir enklare och mer förutsägbara. Fyra förslag som innebär enklare regler vid beskattning av bil- och drivmedelsförmån finns i det förslag till regeländring som Skatteverket lämnat till finansdepartementet. Myndigheten menar att nuvarande regelverk som infördes 1997