Då vill Bolagsverket att digital årsredovisning för K2- och K3-bolag blir ett måste

20 mars, 2019

När kan det bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt? Redan från 1 januari 2021 anser Bolagsverket när det gäller aktiebolag som följer K2 och K3. Bolagsverket har ett uppdrag från regeringen att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Nyligen publicerades en delrapport där myndigheten bland annat tittar på

Arbetskläder och förmånsbeskattning – vad gäller?

19 mars, 2019

Jag arbetar som artist, visst kan jag göra avdrag för mina scenkläder? Så svarar Resultats experter. Kläder räknas normalt som privata levnadskostnader och kan inte dras av i deklarationen. Men vad gäller om jag arbetar som artist – visst kan jag göra avdrag för mina scenkläder då? Det beror helt

Ingen moms på separat el och vatten vid bostadsupplåtelse

18 mars, 2019

När en bostad upplåts med el och vatten räknas det som en helhet. Därför gäller undantag från skatteplikt. Detta även om förbrukningen av el och vatten mäts och debiteras separat från hyran eller avgiften. Skatterättsnämnden går därmed emot Skatteverkets tolkning. I EU:s energieffektiviseringsdirektiv ingår att nya flerbostadshus ska ha individuell

Så här blev förslaget om nya skatteregler för ägarskiften

18 mars, 2019

Resultat skrev i förra veckan om regeringens förslag om likvärdig skatt vid generationsskifte. Så här blev propositionen om de nya skattereglerna. Förslaget innebär att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning

Bara friskvård under november och december kan betalas efter årsskiftet

15 mars, 2019

En arbetsgivare kan betala friskvårdsbidrag i november och december och föra över det på det följande årets bidrag. Skatteverket har förtydligat och preciserat vad som gäller. En arbetsgivare får betala bidrag för en anställds friskvård, till exempel månadskort på ett gym, till ett mindre värde. Enligt Skatteverket runt 5 000 kronor,

Likvärdig skatt vid generationsskifte föreslås

15 mars, 2019

Vid generationsskifte i fåmansföretag ska skatten vara lika oavsett om företaget överlåts till en närstående eller utomstående. Det föreslår nu regeringen. Propositionen som läggs fram härstammar från utredningen ”Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” och handlar om att underlätta för familjer vid generationsskifte. Förslaget är helt i linje med